Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc Taizhou JinQuan Copper Co., Ltd. Chứng chỉ
  Standard:California Lead Plumbing Law-Devices and Components
  Number:
  Issue Date:
  Expiry Date:
 • Trung Quốc Taizhou JinQuan Copper Co., Ltd. Chứng chỉ
  Standard:NSF/ANSI61
  Number:
  Issue Date:
  Expiry Date:
 • Trung Quốc Taizhou JinQuan Copper Co., Ltd. Chứng chỉ
  Standard:cUPC
  Number:
  Issue Date:
  Expiry Date:
QC Hồ sơ

1. Kiểm soát chất lượng liên tục: kiểm soát vật liệu, kiểm soát chất lượng bản đồ, kiểm soát vật liệu sắp xuất xưởng, kiểm tra chất lượng lắp ráp, kiểm tra rò rỉ và kiểm tra lần cuối trước khi xuất xưởng
2. Quản lý chặt chẽ và hoàn hảo trong sản xuất
3. chất lượng đảm bảo với giá cả cạnh tranh
4. Giao hàng đúng hẹn
5. Đóng gói tiêu chuẩn hoặc cusotmized

 

Taizhou JinQuan Copper Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0